Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Nagłówek

Aktualności

Uwaga !!!! Pilna informacja dla pracodawców i osób, które chcą założyć własną firmę !

  Informujemy, iż od dnia 15 lipca 2017 r.  obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na...

Nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie ogłasza nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)   Nabór od 14.06.2017r. do wyczerpania środków KFS. Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy...

UWAGA PRACODAWCY

UWAGA PRACODAWCY  !!! Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje o możliwości składania wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Zatrudnienie skierowanych osób bezrobotnych będzie...

Nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie ogłasza nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)   Nabór od 16.05.2017r. do 26.05.2017r. Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

Ważna informacja dla pracodawców !!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż oraz doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy) ma...

Wyświetlanie 1 - 5 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę