Zamówienia publiczne - PUP Brzozów - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Zamówienia publiczne

 • Badania lekarskie - zaproszenie do złożenia ofert

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT OGŁOSZENIE Z DNIA 03.03.2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Rynek 9   Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Brzozowie oraz badania...

 • Badania lekarskie

  OGŁOSZENIE Z DNIA 02.03.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Rynek 9   Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Brzozowie oraz badania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w...

 • Badania lekarskie

  OGŁOSZENIE Z DNIA 11.03.2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Rynek 9   Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Brzozowie oraz badania pracowników Powiatowego Urzędu...

 • Badania lekarskie

  OGŁOSZENIE Z DNIA 05.03.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Rynek 9   Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Brzozowie oraz badania pracowników Powiatowego Urzędu...

 • Przetarg nieograniczony - badania lekarskie

  POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE ogłasza przetarg nieograniczony   na badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie oraz badania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie ...

 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI (Program Aktywizacja i Integracja) z dnia 03.02.2016 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI z dnia 03.02.2016 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

 • Doprowadzenie do zatrudnienia - Ogłoszenie z dnia 02.02.2016 r.

  OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Rynek 9   Przedmiotem zamówienia jest usługa doprowadzania do zatrudnienia 20 osób bezrobotnych tj. do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych stanowiących odpowiednią pracę przez okres, co najmniej 6...

 • Przetarg nieograniczony - "ABC Przedsiębiorczości 2016"

  POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE ogłasza przetarg nieograniczony   na usługę przeprowadzenia cyklicznych szkoleń grupowych ABC przedsiębiorczości dla 100 osób Załączniki Ogłoszenie.pdf (pdf, 2949...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę