Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie od dnia 19.12.2020 r. ogłasza nabór wniosków dot. jednorazowej dotacji  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 15 zze4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 2255) mikro i mali przedsiębiorcy  składają wniosek WYŁĄCZNIE  W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  DO POWIATOWEGO URZEDU PRACY WŁAŚCIWEGO  ZE WZGLĘDU NA SWOJĄ SIEDZIBĘ DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R.
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy 

Tarcza 6.0 - nowe wsparcie dla wybranych branż. Przeczytaj, czy wsparcie dotyczy twojej działalności.

Tarcza 6.0 - nowe wsparcie dla wybranych branż. Przeczytaj, czy wsparcie dotyczy twojej działalności.

Aktualności

 • UWAGA! DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

  UWAGA! DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI   UPRZEJMIE INFORMUJEMY O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW BĘDZIE MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU. NUMERY KONTAKTOWE: 47 821 2666, 47 821 2653,...

 • Tarcza 6.0 - nowe wsparcie dla wybranych branż. Przeczytaj, czy wsparcie dotyczy twojej działalności.

  Tarcza 6.0 – nowe wsparcie dla wybranych branż. Przeczytaj, czy wsparcie dotyczy twojej działalności. W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. W celu przeciwdziałania negatywnym...

 • Uwaga pożyczkobiorcy!!!

  W związku z nowelizacją od dnia 24.06.2020 r. przepisów ustawy dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniły się zasady umorzenia pożyczek. (art. 77 pkt 39 - Dz. U z 2020 r poz....

 • TARCZA ANTYKRYZYSOWA 19.12.2020 r.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie od dnia 19.12.2020 r. ogłasza nabór wniosków dot. jednorazowej dotacji  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorców. Zgodnie z art. 15 zze 4 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach...

 • Pomoc udzielana Przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej uzależniona od złożenia oświadczenia o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów.

  W związku z wejściem w życie art. 23 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112)  przedsiębiorca ubiegający się od 29.11.2020 r. o udzielenie pomocy publicznej  w związku z prowadzeniem...

WAŻNE !!! - DLA OSÓB POTWIERDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PRACY !!!

WAŻNE !!! - DLA OSÓB POTWIERDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PRACY !!!

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH

W dniu 01.01.2019 r. rozpoczęła się już piąta edycja projektu pozakonkursowego  „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (V) w na którego realizację Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie otrzymał kwotę 1 704 521 zł. Projekt ten współfinansowany jest ze środków...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej już, szóstej edycji projektu przeznaczonego na " Aktywizację osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VI) na którego realizację Powiat Brzozowski otrzymał kwotę 2 289 194,64 PLN, z czego 47 tyś....

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2019 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (IV)". Wartość projektu   5 224 992 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W dniu 01.01.2019 r. rozpoczęła się już piąta edycja projektu pozakonkursowego  „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (V) w na którego realizację Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie otrzymał kwotę 1 704 521 zł. Projekt ten współfinansowany jest ze środków...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej już, szóstej edycji projektu przeznaczonego na " Aktywizację osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VI) na którego realizację Powiat Brzozowski otrzymał kwotę 2 289 194,64 PLN, z czego 47 tyś....

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2019 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (IV)". Wartość projektu   5 224 992 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rynek 9
36-200 Brzozów
Tel.: 13 43 421 37
Tel.: 13 43 421 48
Tel.: 13 43 421 49
Fax: 13 43 080 70
e-mail 1: sekretariat@pup-brzozow.pl
e-mail 2: rzbr@praca.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: /pupbrzozow/SkrytkaESP

Złóż pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę