Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Punkt kontaktowo/informacyjny dla uchodźców z Ukrainy i pracodawców


Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie został uruchomiony Punkt kontaktowy dla uchodźców z Ukrainy i pracodawców,
którzy chcieliby zatrudnić obywateli Ukrainy.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Pośrednikiem Pracy pok. 21 lub pod nr tel. 13 43 080 63.Obowiązek pracodawcy po zatrudnieniu obywatela Ukrainy !!!

Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy ma obowiązek do wypełnienia – zgłoszenie tego faktu w ciągu 14 dni poprzez wypełnienie formularza

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Uchodźcy z Ukrainy poza wsparciem w postaci miejsca do zamieszkania, pomocy medycznej i socjalnej potrzebują również miejsc pracy /
Якщо Ви біженець з України? Ось можлива допомога Вам і Вашій родині у пошуку роботи

Załączniki
Ulotka PL_www_28.02.22.pdf (pdf, 1237 KB)
Ulotka UA_www_28.02.22.pdf (pdf, 1156 KB)

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 roku, poz.1192), Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że: ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

WAŻNE !!! - DLA OSÓB POTWIERDZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PRACY !!!

AKTUALNOŚCI

Czytaj więcej w temacie: AKTUALNOŚCI

Projekt konkursowy,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe   Celem głównym...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Aktywizacja zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2021 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)". Wartość...

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VII) 01.01.2021 r. rozpoczęła się już siódma edycja projektu pozakonkursowego  „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (VII) w na którego realizację Powiatowy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt konkursowy,  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe   Celem głównym...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w 2020 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na   „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)". Realizacja projektu potrwa 3 lata od  01.01.2020 r. – do 31.12.2022 r. Wartość projektu to 7 380 086 PLN. Wysokość...

Aktywizacja zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI) Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2021 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)". Wartość...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rynek 9
36-200 Brzozów
Tel.: 13 43 421 37
Tel.: 13 43 421 48
Tel.: 13 43 421 49
Fax: 13 43 080 70
e-mail 1: sekretariat@pup-brzozow.pl
e-mail 2: rzbr@praca.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: /pupbrzozow/SkrytkaESP

Złóż pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę