Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Punkt kontaktowo/informacyjny dla uchodźców z Ukrainy i pracodawców


Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie został uruchomiony Punkt kontaktowy dla uchodźców z Ukrainy i pracodawców,
którzy chcieliby zatrudnić obywateli Ukrainy.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Pośrednikiem Pracy pok. 21 lub pod nr tel. 13 43 080 63.Obowiązek pracodawcy po zatrudnieniu obywatela Ukrainy !!!

Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy ma obowiązek do wypełnienia – zgłoszenie tego faktu w ciągu 14 dni poprzez wypełnienie formularza
Załączniki
Ulotka legalna praca (UA) (pdf, 281 KB)

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 roku, poz.1192), Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że: ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

AKTUALNOŚCI

Czytaj więcej w temacie: AKTUALNOŚCI

Projekt niekonkurencyjny  „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu brzozowskiego (II)" otwiera drugą edycję projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – w nowym...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wraz z powiatowymi urzędami pracy z terenu Województwa Podkarpackiego realizuje w partnerstwie projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)...

Projekt niekonkurencyjny  „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu brzozowskiego (I)" otwiera pierwszą edycję projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – w nowym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt niekonkurencyjny  „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu brzozowskiego (II)" otwiera drugą edycję projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – w nowym...

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wraz z powiatowymi urzędami pracy z terenu Województwa Podkarpackiego realizuje w partnerstwie projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)...

Projekt niekonkurencyjny  „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu brzozowskiego (I)" otwiera pierwszą edycję projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – w nowym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rynek 9
36-200 Brzozów
Tel.: 13 43 421 37
Tel.: 13 43 421 48
Tel.: 13 43 421 49
Fax: 13 43 080 70
e-mail 1: sekretariat@pup-brzozow.pl
e-mail 2: rzbr@praca.gov.pl
Adres skrzynki ePUAP: /pupbrzozow/SkrytkaESP

Złóż pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę