Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


AKTUALNOŚCI

 • INFORMACJA !!!

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, prac interwencyjnych, bonów na zasiedlenie, staży, szkolenia. Zaktualizowane wnioski i zasady znajdują się w...

 • Informacja dla osób pobierających rentę rodzinną

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne, stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały...

 • DOSTĘPNE ŚRODKI FINANSOWE NA BONY ZASIEDLENIOWE

  Informujemy, iż PUP w Brzozowie posiada jeszcze wolne środki finansowe na BONY NA ZASIEDLENIE dla osób  bezrobotnych w wieku do 30 roku życia. Kwota  bonu wynosi 8 tyś. zł. Zainteresowanych ww. formą  pomocy zapraszamy do kontaktu ze swoim doradcą klienta w PUP w Brzozowie. Szczegółowe informacje można uzyskać również w pok....

 • Informacja o wyczerpaniu środków z Funduszu Pracy na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz na dotacje na założenie własnej firmy

  Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na wyczerpany limit środków z Funduszu Pracy, jakim dysponował Powiatowy Urząd Pracy w 2019 r., wstrzymuje się nabór wniosków o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej....

 • Nabór wniosków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie ogłasza nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)   Nabór od 30.09.2019r. do 04.10.2019 r. Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. Środki KFS w 2019 roku będą przeznaczone na: ...

Czytaj więcej w temacie: AKTUALNOŚCI

W dniu 01.01.2019 r. rozpoczęła się już piąta edycja projektu pozakonkursowego  „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (V) w na którego realizację Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie otrzymał kwotę 1 704 521 zł. Projekt ten współfinansowany jest ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2019 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (IV)". Wartość projektu   5 224 992 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia...

  Informacja o rozpoczęciu naboru osób bezrobotnych pow. 30 r.ż. do uczestnictwa w projekcie       Informujemy o rozpoczęciu, z dniem 02 maja br . naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 –...

        AKTUALIZACJA (02.07.2018 r.) !!! Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje o otrzymaniu dodatkowych środków finansowych w wysokości ponad 2 mln zł   na kontynuację projektu  „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

W dniu 01.01.2019 r. rozpoczęła się już piąta edycja projektu pozakonkursowego  „ Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy  w powiecie brzozowskim " (V) w na którego realizację Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie otrzymał kwotę 1 704 521 zł. Projekt ten współfinansowany jest ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie z dniem 01.01.2019 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (IV)". Wartość projektu   5 224 992 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia...

  Informacja o rozpoczęciu naboru osób bezrobotnych pow. 30 r.ż. do uczestnictwa w projekcie       Informujemy o rozpoczęciu, z dniem 02 maja br . naboru chętnych do uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 –...

        AKTUALIZACJA (02.07.2018 r.) !!! Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje o otrzymaniu dodatkowych środków finansowych w wysokości ponad 2 mln zł   na kontynuację projektu  „Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Rynek 9
36-200 Brzozów
Tel.: 13 43 421 37
Tel.: 13 43 421 48
Tel.: 13 43 421 49
Fax: 13 43 080 70
e-mail 1: sekretariat@pup-brzozow.pl
e-mail 2: rzbr@praca.gov.pl

Złóż pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę