Zamówienia publiczne - PUP Brzozów - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Zamówienia publiczne

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI (Program Aktywizacja i Integracja) z dnia 03.02.2016 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę