Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Nagłówek

Aktualności

Badania lekarskie

OGŁOSZENIE Z DNIA 05.03.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Rynek 9   Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badań lekarskich osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Brzozowie oraz badania pracowników Powiatowego Urzędu...

Przetarg nieograniczony - badania lekarskie

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE ogłasza przetarg nieograniczony   na badania lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie oraz badania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie ...

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego PAI (Program Aktywizacja i Integracja) z dnia 03.02.2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - PAI z dnia 03.02.2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który będzie realizowany na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Doprowadzenie do zatrudnienia - Ogłoszenie z dnia 02.02.2016 r.

OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Rynek 9   Przedmiotem zamówienia jest usługa doprowadzania do zatrudnienia 20 osób bezrobotnych tj. do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych stanowiących odpowiednią pracę przez okres, co najmniej 6...

Przetarg nieograniczony - "ABC Przedsiębiorczości 2016"

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZOZOWIE ogłasza przetarg nieograniczony   na usługę przeprowadzenia cyklicznych szkoleń grupowych ABC przedsiębiorczości dla 100 osób Załączniki Ogłoszenie.pdf ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę