Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie ogłasza nabór wniosków na finansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)   Nabór od 22.01.2018r. do 31.01.2018 r. Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu. Środki KFS w 2018 roku będą...

Wniosek o skierowanie do pracy na podstawie art.16 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Wniosek o skierowanie do pracy na podstawie art.16 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Podstawa prawna: 1. Art. 108 ust. 1 pkt 41 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o...

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki ubezpieczenia społecznego skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia - PUP Brzozów

Nabór wniosków na nową formę wsparcia zgodnie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od dnia 25 stycznia 2016 roku zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do składania wniosków dotyczących nowej formy wsparcia polegającej na refundacji części kosztów poniesionych na...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę