Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie


Nagłówek

Aktualności

Zmiana terminu wypłat zasiłków

Od stycznia 2018 r. wypłata zasiłków 10-11 każdego miesiąca.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Uprzejmie informujemy o zakończeniu przyjmowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. ...

Zakończenie naboru wniosków KFS

Uprzejmie informujemy o zakończeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Program "Za życiem"

        Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym...

Zakończenie naboru wniosków KFS

Uprzejmie informujemy o zakończeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

UWAGA PRACODAWCY

UWAGA PRACODAWCY  !!! Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje o możliwości składania wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. Zatrudnienie skierowanych osób bezrobotnych będzie...

Ważna informacja dla pracodawców !!!

Informujemy, że pracodawca, który zawarł z Powiatowym Urzędem Pracy w Brzozowie umowę dotyczącą zatrudnienia osób bezrobotnych (np. prace interwencyjne, roboty publiczne, bony na zatrudnienie, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych pow. 50 r. ż, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych do 30 r. ż oraz doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy) ma...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)" – na który otrzyma blisko 3,5 mln złotych . Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku...

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie rozpoczął nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)”

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie rozpoczął nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)" Projekt „ Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - PUP Brzozów

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracodawcę lub pracowników z inicjatywy lub za zgoda pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych...

Ankieta KFS

UWAGA PRACODAWCY ! KFS 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że można skadać zapotrzebowanie na środki finansowe rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r. według nastęujacych priorytetów: Priorytet I - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, który nie posiadają kwalifikacji pełnych na...

Zakończenie naboru

Uprzejmie informujemy o zakończeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki ubezpieczenia społecznego skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia. ...

Informacja

INFORMACJA dla bezrobotnych będących właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej oraz bezrobotnych podlegających jako współmałżonek lub domownik ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że od 2016 r. uległy zmianie przeliczniki...

KFS - zakończenie naboru wniosków

Uprzejmie informujemy o zakończeniu naboru przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przystępuje do realizacji drugiej edycji projektu przeznaczonego na „Aktywizację zawodową osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim” – na który otrzyma w 2016 r. ponad 3,5 mln złotych. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez...

Wyświetlanie 16 - 30 z 40 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę